Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy – II edycja

10.12.2019 09:06

Powiat Choszczeński w okresie od 06 stycznia 2020 r. do 31 października 2023 r. będzie realizować projekt pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy – II edycja”, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie poprzez podniesienie u 160 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu:

  1. Zostanie zorganizowanych 200 staży zawodowych u lokalnych pracodawców.
  2. Indywidualnym doradztwo edukacyjno-zawodowe zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
  3. Zostanie przeprowadzony kursu prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów.
  4. Zostanie zorganizowany kurs Obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 105 uczniów.
  5. Zostanie zorganizowany kurs Komputerowe wspomaganie projektowania CAD oraz ECDL dla 30 uczniów.
  6. Zostanie zorganizowany kurs Nowoczesne technologie w branży logistycznej w praktyce dla 36 uczniów.
  7. Zostanie zorganizowany kurs Administracja systemami komputerowymi dla 36 uczniów.

Wartość projektu to 1 851 513,84 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 1 573 786,76 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków krajowych wynosi 242 527,08 zł.

Wkład własny powiatu: 149 951,39 zł,

Wkład własny przedsiębiorców: 35 200,00 zł.

 

Realizator projektu:

Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego

https://zschoszczno.edupage.org/text10/

 

Print Friendly, PDF & Email