Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy

24.05.2018 11:33

Powiat Choszczeński w okresie od 02 listopada 2017 r. do 30 września 2020 r. realizuje projekt pt. „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje moją przepustka na rynku pracy” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w ZS nr 1 poprzez podniesienie u 163 uczniów umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu:

  1. Zostanie zorganizowanych 216 staży zawodowych u lokalnych pracodawców.
  2. Indywidualnym doradztwo edukacyjno-zawodowe zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
  3. Zostanie przeprowadzony kursu prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów.
  4. Zostanie zorganizowany kurs Obsługa wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych dla 100 uczniów.
  5. Zostanie zorganizowany kurs Kelner- Barista dla 400 uczniów.
  6. Zostanie zorganizowany kurs Nowoczesne technologie w branży logistycznej w praktyce dla 48 uczniów.
  7. Zostanie zorganizowany kurs Administracja systemami komputerowymi dla 48 uczniów.

 

Wartość projektu:  1 770 176,49 zł.

Kwota dofinansowania: 1.593.158,83 zł,

Wkład niepieniężny powiatu: 150 881,66 zł,

Wkład własny przedsiębiorców: 26 136,00 zł.

 

Realizator projektu:

https://zschoszczno.edupage.org/blog5/?

Print Friendly, PDF & Email