INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów.

16.07.2018 13:50

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożyła Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail edukacja@powiatchoszczno.pl bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Oferta w załączeniu:
Oferta VIII Korytowska Noc Poetów

Print Friendly, PDF & Email