INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Koło Pszczelarzy w Choszcznie i Koło Pszczelarzy w Reczu

06.04.2022 14:38

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożyło wspólnie Koło Pszczelarzy w Choszcznie i Koło Pszczelarzy w Reczu.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail ochrona@powiatchoszczno.pl , bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno 

Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

Do pobrania:

Oferta [plik PDF]

Print Friendly, PDF & Email