INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Wiktoria” Zieleniewo.

21.06.2018 11:49

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożył Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Wiktoria” Zieleniewo.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail edukacja@powiatchoszczno.pl bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Oferta w załączeniu:
Ludowo Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Wiktoria” Zieleniewo.

Print Friendly, PDF & Email