INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej

19.10.2022 14:48

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożyło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail promocja@powiatchoszczno.pl  bądź drogą pocztową na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno

Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

 

                           
Oferta w załączeniu:

OFERTA  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej

Print Friendly, PDF & Email