INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie

25.11.2021 12:44

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Oferta na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożył PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail promocja@powiatchoszczno.pl bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno

Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

                           
Oferta w załączeniu:

Oferta PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie

Print Friendly, PDF & Email