INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Stowarzyszenie PACTUM- Dębno

05.01.2022 08:23

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Oferta na realizację w zakresie – działalność na rzecz organizacji pozarządowych  złożyło  Stowarzyszenie PACTUM w Dębnie .

Oferta PACTUM – [Plik PDF]

Print Friendly, PDF & Email