INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni – Razem – Suliszewo”

04.10.2022 09:51

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożył Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni – Razem – Suliszewo”.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail promocja@powiatchoszczno.pl  bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno
Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

                           
Oferta w załączeniu:

OFERTA Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni – Razem – Suliszewo”

Print Friendly, PDF & Email