Kolejne inwestycje powiatu

10.10.2018 09:42

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo to kolejna tegoroczna inwestycja Powiatu Choszczeńskiego.

Wczoraj Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak w Korytowo przecięła symboliczną wstęgę otwierając tym samym ponad 4 kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi. Środki na realizację inwestycji Powiat Choszczeński pozyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2 821 414,16 zł, z czego dofinansowanie z PROW wyniosło 1 898 242,91 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 121 034,63 zł. Wkład Powiatu to 802 136,62 zł.

Print Friendly, PDF & Email