Komisje

Komisja Edukacji i Zdrowia 

1. Bogdan Kwiatkowski – Przewodniczący
2. Bernarda Ewa Dybowska – Członek
3. Magdalena Sieńko – Członek
4. Paweł Szuber – Członek
5. Artur Patyk – Członek
6. Eugeniusz Nykiel – Członek

Komisja Rewizyjna

1. Stanisław Dycha – Przewodniczący
2. Wiesław Zalewski – Z-ca Przewodniczącego
3. Roman Naskręt – Sekretarz

Komisja skarg, wniosków i petycji 

1. Artur Patyk – Przewodniczący 
2. Stanisław Rydz – Z-ca Przewodniczącego 
3. Roman Naskręt – Sekretarz 
4. Stanisław Dycha – Członek

Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego

1. Małgorzata Buchajczyk – Przewodnicząca
2. Stanisław Rydz – Z-ca Przewodniczącego
3. Wioletta Kaszak – Członek
4. Jan Kuźmiński – Członek
5. Bogumił Gibert – Członek
6. Eugeniusz Nykiel – Członek
7. Wiesław Zalewski – Członek
8. Jerzy Kozubski – Członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1. Roman Naskręt – Przewodniczący
2. Wioletta Kaszak – Członek
3. Paweł Szuber – Członek  
4. Andrzej Konopelski – Członek
5. Jan Kuźmiński – Członek
6. Henryk Owczarek – Członek

 

Print Friendly, PDF & Email