KWARANTANNA I MIEJSCA KWARANTANNY W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM

23.03.2020 07:35

Od początku epidemii koronawirusa obowiązują ścisłe procedury wprowadzone na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, których celem jest minimalizowanie ryzyka zagrożenia. Podstawowym działaniem jest organizacja miejsc kwarantanny dla osób powracających z zagranicy.

👉Decyzją Starosty Choszczeńskiego, w porozumieniu z Zespołem Zarządzania Kryzysowego, wyznaczone zostały miejsca kwarantanny na terenie powiatu choszczeńskiego.

❗️Obowiązkowej kwarantannie zostają poddane również osoby, które mogły mieć potencjalnie bliski kontakt z zakażonymi

❗️Przypominamy, że podstawową formą kwarantanny jest kwarantanna domowa.

👉Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, mających bliski kontakt z tymi, wobec których istnieje podejrzenie zakażenia lub zostało ono potwierdzone. Podlegających kwarantannie nie należy więc utożsamiać z kolejnym przypadkiem zakażenia.

👉Decyzję o skierowaniu na kwarantannę domową lub w miejscu do tego przeznaczonym- podejmuje wyłącznie Powiatowy Inspektor Sanitarny.

👉Osoby przyjeżdżające z zagranicy nie mogą we własnym zakresie zgłaszać się z wnioskiem o poddanie kwarantannie. Jeśli wracamy z zagranicy lub mamy podejrzenia odnośnie kontaktu z osobą zakażoną, informujemy o tym najpierw Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, dzwoniąc pod nr. : tel.95 765 72 82 tel. 694 493 752.

❗️❗️❗️Nie należy osobiście zgłaszać się do wyznaczonych miejsc kwarantanny, bez wcześniejszego powiadomienia Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i decyzji podjętych przez służby sanitarno- epidemiologiczne w tym zakresie!

👉 za samowolne naruszenie zasad kwarantanny przez osoby objęte kwarantanną domową grożą kary grzywny do 30 tys. zł.
👉 osoby objęte kwarantanną domową zobowiązane są do potwierdzania swojej obecności w domu na żądanie Policji, która dysponuje listą osób poddanych kwarantannie.

Print Friendly, PDF & Email