Narada szkoleniowa

03.12.2019 09:56

W dniu 2 grudnia 2019 r. w świetlicy Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie odbyła się narada szkoleniowa dotycząca realizacji zadań obronnych w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej w 2020 r., w której uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Stargardzie, pracownicy gmin z terenu powiatu choszczeńskiego ds. obronnych oraz ewidencji ludności i pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Choszcznie. W czasie niniejszej narady dokonano uzgodnień w zakresie przygotowania się Gmin oraz Powiatu Choszczeńskiego do organizacji  i zabezpieczenia kwalifikacji wojskowej, która będzie prowadzona w 2020 roku  na terenie administrowanym przez WKU Stargard. Poruszono aspekty dotyczące wzywania, stawiennictwa i przymusowego doprowadzania przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zwrócono uwagę na problematykę nie wywiązywania się wezwanych z obowiązku dostarczania potrzebnych dokumentów. Jednym z tematów było również omówienie zagadnienia dotyczącego wypłaty rekompensaty za utracone zarobki w związku z wzywaniem żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych. Na koniec podziękowano uczestnikom narady za przybycie, po czym przedstawiciele WKU Stargard wręczyli miłe upominki.

Print Friendly, PDF & Email