Nieodpłatna Pomoc Prawna dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

17.03.2022 14:06

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

W załączeniu przekazujemy informator w języku polskim i języku ukraińskim o systemie nieodpłatnej pomocy, zawierający podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy oraz informacje o koordynatorach pomocowych przewidzianych do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Koordynatorzy tacy funkcjonują przy radach adwokackich na terenie całego kraju.

  1. Informator NPP język polski:  Link
    2. Путівник НПП – укр: Link
    3. Koordynatorzy programu w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy: Link

 

Print Friendly, PDF & Email