Nietypowe zakończenie roku szkolnego…

26.06.2020 13:33

Wakacje czas zacząć… Dziś uczniowie szkół Powiatu Choszczeńskiego odebrali swoje świadectwa. Nie było to typowe zakończenie roku szkolnego, pandemia koronawirusa nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek bezpiecznego przekazania świadectw z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo, że nie było uroczystego apelu, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak wręczyła uczniom szkół ponadpodstawowych Stypendia Powiatu Choszczeńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz złożyła życzenia niezapomnianych, pełnych przygód, ale przed wszystkim bezpiecznych wakacji.

W roku szkolnym 2019/2020 Zarząd Powiatu Choszczeńskiego stypendia naukowe przyznał 9–ciu uczniom Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego z Liceum Ogólnokształcącego (4 stypendia) i Technikum (5 stypendiów) oraz uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich, czterem uczniom Technikum w tej placówce i czterem uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS Nr 2.

Stypendium sportowe otrzymał uzdolniony kajakarz klasyczny z LO w ZS Nr 1 oraz reprezentacja sportowa uczniów szkół ponadpodstawowych Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Za sukcesy i uzdolnienia artystyczne zostały nagrodzone uczennice LO obu Zespołów Szkół oraz grupa uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe z Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie otrzymali: Damian Naradzynkowski III TE, Katarzyna Nahorska II LO, Mateusz Siwko I c, Izabela Laura Sienkiewicz II LO, Szymon Sobieraj  II LO,  Gracjan Połomski III TI, Oliwia Krzyżaniak I TL, Agata Woźniak II TG oraz Michał Tabacznik II TS.

Stypendystami Zespołu Szkół Nr 2 zostali: Weronika Rusiecka II TH, Patrycja Eljasz II LO Patrycja Kaźmierczak III b BSIS, Karolina Kowalczyk I TH, Oskar Kurpiński III TOŚ, Izabela Pialik II b BSIS, Mateusz Subocz III TOŚ, Konrad Pióro II a BSIS oraz Kinga Wieczorek III BSIS.

Za szczególne osiągnięcia artystyczne stypendia otrzymali: Sara Nowak z klasy II LO matematyczno – fizycznej w ZS Nr 1, Hanna Janiak i Emilia Bok z klasy II LO w ZS Nr 2 oraz grupa uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

Stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe otrzymali Jonasz Chmura z klasy II LO, matematyczno – fizycznej w ZS Nr 1 i reprezentacja sportowa uczniów szkół ponadpodstawowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Print Friendly, PDF & Email