Nowe kierownictwo Starostwa Powiatowego w Choszcznie

22.05.2018 13:05

Rada Powiatu w Choszcznie wybrała nowego Starostę Choszczeńskiego, Wicestarostę oraz członków Zarządu Powiatu. Starostą Choszczeńskim została Wioletta Kaszak a Wicestarostą Aneta Kołuda. Na członków Zarządu Powiatu Choszczeńskiego Rada Powiatu wybrała Bogdana Kwiatkowskiego, Bogumiła Giberta oraz Jana Kuźmińskiego, który wcześniej złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu ślubowanie złożył nowy radny Wiesław Włudarski.
M. Gmerek
Fot. A. Domańska

Print Friendly, PDF & Email