Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja

25.02.2019 15:21

Powiat Choszczeński w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6.
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów w Choszcznie.
Celem projektu jest podniesienie u 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów w umiejętności i kwalifikacji zawodowych do końca 09.2021 r. poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji przydatnych na rynku pracy, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Choszcznie Zespołu Szkół Nr 2.
W ramach projektu:
1. Zostanie zorganizowanych 75 staży/ praktyk u lokalnych pracodawców.
2. Indywidualnym doradztwo edukacyjno-zawodowe zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
3. Zostanie przeprowadzony kursu prawa jazdy kat. B dla 18 uczniów.
4. Zostanie zorganizowany kurs spawacza dla 12 uczniów, a pracownia zostanie doposażona w profesjonalny sprzęt.
5. Zostaną wręczone stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów w Zespole Szkół Nr 2.
6. Zostanie zorganizowany kurs obsługi programu sprzedażowo – magazynowego Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych dla 36 uczniów, a pracownia zostanie doposażona w profesjonalny sprzęt.
7. Zostanie przeprowadzony kursu obsługi wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych dla 40 uczniów.

Główne wskaźniki projektu to:
• 75 uczestników projektu będzie uczestniczyło w pozaszkolnych formach kształcenia

Wartość projektu to 755 057,50 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 679 551,74 zł, wkład własny Wnioskodawcy 64 255,76 zł, pozostały wkład prywatny przedsiębiorców – 11 250,00 zł.

Realizatorzy projektu:
http://zs2choszczno.pl/category/projekty/nowe-kwalifikacje-szansa-na-lokalnym-rynku-pracy/

Print Friendly, PDF & Email