INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno

14.03.2019 13:41

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożyło Stowarzyszenie Klub Sportowy Aktywne Choszczno.

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail edukacja@powiatchoszczno.pl 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
           
Oferta w załączeniu:

OFERTA  KS Aktywne Choszczno

 

Print Friendly, PDF & Email