Otwarty konkurs ofert – „Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.”

19.08.2020 11:55

                                                                                                            

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

włączając się w realizację zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr X/104/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zmienionej uchwałą nr XI/116/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania:

„Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych
w powiecie choszczeńskim w 2020 r.”

 

 

Załącznik do pobrania:

1. Ogłoszenie Sporty Wodne 2020

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email