POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

13.12.2021 10:58

Powiat Choszczeński otrzymał dotację w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”. Głównym celem projektu jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, wynikające z negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii COVID-19. W ramach zadania dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach tj.

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,

– zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

– zajęcia logopedyczne,

– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

– porady i konsultacje psychologa i pedagoga.

POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Powiat Choszczeński uzyskał dofinansowanie w wysokości 84 218,40 zł. Wsparciem objętych zostało prawie 200 uczniów z powiatowych placówek: Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, SOSW w Suliszewie, SOSW w Niemieńsku.
W ramach projektu nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, logopedzi i wychowawcy z powiatowych szkół zrealizowali w roku szkolnym 2021/2022 ponad 1 000 dodatkowych godzin pracy z dziećmi i młodzieżą aby pomóc im pokonać negatywne skutki pandemii Covid -19 wynikające z długotrwałej izolacji czy zmiany sposobu nauczania.

https://zs2choszczno.pl/2022/04/wiedza-o-spoleczenstwie-zajecia-projektowe/

https://zs2choszczno.pl/2022/04/matematyka-zajecia-projektowe/

https://zs2choszczno.pl/2022/04/jezyk-polski-i-jezyk-angielski-zajecia-projektowe/

https://zs2choszczno.pl/2022/04/zajecia-projektowe-z-przedmiotow-zawodowych-w-th/

https://zs2choszczno.pl/2022/01/wsparcie-pomorza-zachodniego-i-powiatu-choszczenskiego/

https://zs2choszczno.pl/2021/12/zajecia-projektowe-z-matematyki/

https://zs2choszczno.pl/2021/12/zajecia-projektowe-z-jezyka-angielskiego/

https://zs2choszczno.pl/2021/12/zajecia-projektowe-z-jezyka-polskiego/

https://zs2choszczno.pl/2021/12/zajecia-dydaktyczno-wyrownawcze-dla-th/

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1173

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1172,uczniowie-klasy-iii-szkoly-branzowej-i-stopnia-realizuja-projekt-pn-pomorze-zachodnie-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1171,uczniowie-klas-7-8a-szkoly-podstawowej-w-czasie-zajec-projektu-pomorze-zachodnie-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1170,uczniowie-klasy-iii-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-realizuja-projekt-pn-pomorze-zachodnie-wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1169,uczniowie-klasy-4-b-szkoly-podstawowej-realizuja-projekt-pomorze-zachodnie-wsparciem-psychologiczno-pedagogicznym

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1151,uczniowie-klasy-drugiej-szkoly-branzowej-i-stopnia-realizuja-zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1149,zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne-w-klasie-iii-b-szkoly-branzowej-i-stopnia

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1147,uczniowie-klasy-1-szkoly-branzowej-i-stopnia-realizuja-projekt

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1143,rozpoznawanie-i-nazywanie-wlasnych-emocji-i-uczuc

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1138,zajecia-rozwijajace-kompetencje-emocjonalno-spoleczne

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1129,emocji-co-nie-miara-w-trakcie-zajec-projektowych-w-klasie-456-a-szkoly-podstawowej

http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/a,1128,klasa-vic-viib-viii-b-w-trakcie-zajec-projektowych

 informacje były publikowane również na www.facebook.com/osw.suliszewo


 

Print Friendly, PDF & Email