Powiat Choszczeński przyjazny seniorom

08.10.2018 08:42

Powiat Choszczeński otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie „Aktywni dla seniorów 2018” w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom”. W sobotę Marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z zachodniopomorskimi seniorami podczas Regionalnych Obchodów Dnia Seniora. Przy tej okazji rozstrzygnięty został konkurs, który ma na celu upowszechnianie działalności seniorów w regionie i popularyzację działań organizacji pozarządowych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom. 

„Powiat Choszczeński politykę senioralną traktuje z pełną odpowiedzialnością; 7 lipca 2017 r. powołano Powiatową Radę ds. Seniorów. Powiat wspiera edukację osób starszych, prowadzi aktywną politykę senioralną i cały czas podejmuje nowe działania i inicjatywy wspierające poprawę życia osób starszych” – czytamy w uzasadnieniu wyniku konkursu. 

Więcej informacji: 

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/aktywni-dla-seniorow-2018-nagrodzeni-przez-marszalka

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Print Friendly, PDF & Email