Powiat jest EKO!

28.07.2022 12:57

Powiat jest EKO!

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził do listy przedsięwzięć priorytetowych mechanizmy finansowe, umożliwiające zakup pojazdów o napędzie elektrycznym, pojazdów hybrydowych o napędzie elektrycznym, pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo – elektrycznym oraz stacji ładowania pojazdów jednostkom samorządu terytorialnego oraz osobom fizycznym.

W ramach zadania pn. „Rozwój elektromobilności w Powiecie Choszczeńskim” @Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał na wniosek Powiatu Choszczeńskiego dotację w wys. 31 924,50 zł na zakup pojazdu osobowego z napędem elektrycznym.

Zakup auta pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko  poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu na terenie powiatu choszczeńskiego.

Print Friendly, PDF & Email