Powiatowa Rada Rynku Pracy – nowa kadencja

07.06.2019 11:15

Wczoraj w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2019-2023. Do prac w Radzie Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak powołała przedstawicieli instytucji i organizacji powiatu choszczeńskiego: Roberta Adamczyka, Mariusza Adamkiewicza, Marka Adamowicza, Stanisława Barnę, Małgorzatę Buchajczyk, Kazimierza Czapiewskiego, Andrzeja Karbowego, Anetę Kołudę, Wiesława Łońskiego, Barbarę Naskręt, Eugeniusza Nykla oraz Sylwię Terkę.  Przewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy została Aneta Kołuda, a Wiceprzewodniczącym Mariusz Adamkiewicz.

Przypomnijmy, Powiatowa Rada Rynku Pracy powołana została przez Starostę Choszczeńskiego 23 lutego 2015 r. na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Została ona utworzona w miejsce Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kadencja Rady trwa 4 lata, a członkami są przedstawiciele działający na terenie powiatu: terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Działania Rady to m.in. inspirowanie przedsięwzięć do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, wydawanie opinii w zakresie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego w powiecie, opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, proponowanych przez starostę zmian programów specjalnych oraz celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Print Friendly, PDF & Email