POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się koronawirusa powodującego chorobę Covid 19, Powiatowy Rzecznik Konsumentów funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z konsumentem.
Sposób załatwienia spraw przez rzecznika:
1.  Skargi przyjmowane są poprzez doręczenie pocztą tradycyjną lub umieszczenie w skrzynce podawczej znajdującej się w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 ( wejście od sanepidu). Do skargi należy dołączyć kopie dokumentów, które dotyczą przedmiotowej skargi. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej można pobrać poniżej.
2.  Porady konsumenckie udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 95 748 89 53 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15.00.
Wszelkie sprawy związane z ochroną konsumenta można wysyłać na adres e-mail: rzecznik@powiatchoszczno.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Pawlak

Załączniki:
1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej.

 

Print Friendly, PDF & Email