Przebudowa dróg powiatowych

24.05.2018 11:50

Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno
Wartość zadania: 1 889 702,84 zł
Kwota dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na l. 2016-2019, który realizują wojewodowie: 944 851,00 zł
Wkład finansowy powiatu: 944 851,84 zł

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice – Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida
Wartość zadania: 905 791,00 zł
Kwota dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na l. 2016-2019, który realizują wojewodowie: 450 000 zł
Wkład finansowy powiatu: 455 791,59 zł

Przebudowa drogi powiatowej 2235Z Brzeziny – Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury drogowej leśnej
Wartość zadania: 5 992 307,42 zł
Kwota dofinansowania z Lasów Państwowych: 4 751 745,72 zł
Wkład finansowy powiatu: 1 240 561,70 zł

 

 

Print Friendly, PDF & Email