Przebudowa dróg powiatowych

24.05.2018 11:35

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo.
Wartość zadania: 2 772 214,17 zł.

Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 2 041 181,29 zł
Wkład finansowy powiatu: 731 032,88 zł

 

Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce – Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce – Jagów w m. Jagów.
Wartość zadania: 2 977 695,98 zł
Kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020: 1 746 365,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych: 176 950,60 zł
Wkład finansowy powiatu: 825 343,35 zł
Wkład finansowy gminy Pełczyce: 229 037,03 zł

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Print Friendly, PDF & Email