Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

08.06.2018 14:30

Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 9.8. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie. Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów szkół do profilów zawodowych lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Rezultaty projektu:

  1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 160 osób.
  2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – docelowo jedno miejsce pracy.

W ramach projektu:
1.  Zostaną wykonane prace budowlane dotyczące budynku warsztatów szkolnych, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej.

  1. Oddana powierzchnia użytkowa przebudowanych warsztatów szkolnych obejmie 792,36m2
    3. Zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowania dla poszczególnych zawodów.
    4. Powstaną nowoczesne i w pełni wyposażone pracownie edukacyjne dla 160 uczniów
    w zawodach: technik mechanik oraz technik logistyk.

Szkoła dzięki nabytemu wyposażeniu oraz wykorzystując kształcenie u pracodawców będzie kształcić fachowców potrzebnych na tym rynku w zakresie budowy wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych np. ze stali. Absolwenci tego kierunku będą mogli być zatrudniani zarówno w stoczniach jak i w zakładach kooperujących z nimi.

Wartość całego projektu: 3 190 075,30 zł

Wartość dofinansowania projektu: 2 711 564,00 zł

Wkład własny Wnioskodawcy: 478 511,30 zł

Listopad 2018:

Październik 2018:

Wrzesień 2018:

Sierpień 2018:

czerwiec 2018:

 

Print Friendly, PDF & Email