RADA SPOŁECZNA SP ZOZ

29.07.2022 14:09

W miniony piątek w siedzibie choszczeńskiego szpitala odbyła się Rada Społeczna SP ZOZ, podczas której zaopiniowano realizację planu finansowego, w tym inwestycyjnego SPZOZ w Choszcznie, za pierwsze półrocze 2022 r.
W posiedzeniu, które poprowadziła Przewodnicząca Rady Wioletta Kaszak, uczestniczyli członkowie Rady w osobach: Stanisława Dychy, Jerzego Kozubskiego, Bogdana Kwiatkowskiego, Eugeniusza Nykla, Henryka Owczarka, Dyrektora SP ZOZ w Choszcznie Stanisława Gacka, Przewodniczącej Związków Zawodowych „Solidarność” Elżbiety Bogdanowicz, Przewodniczącej Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych Moniki Sobczak, Członka Zarządu Powiatu Choszczeńskiego Andrzeja Konopelskiego oraz Kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Ilony Kasińskiej.

 

Print Friendly, PDF & Email