Starosta Choszczeński uruchamia pomoc dla przedsiębiorców z powiatu choszczeńskiego

21.04.2020 15:02

Nie zabraknie środków finansowych na wsparcie dla przedsiębiorców– tak podczas wideokonferencji zapewniała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, w której uczestniczyła Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc i Wicewojewoda Marek Subocz.

W zasadzie dzień po ogłoszeniu przez rząd tarczy antykryzysowej związanej z pandemią koronawirusa, decyzją Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak, pierwsze narzędzia pomocowe dla przedsiębiorców zostały wdrożone. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie ogłosił nabór wniosków do pierwszego z czterech programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą prowadzą na terenie powiatu choszczeńskiego. Pierwszym programem, z którego osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać, jest wypłacana z Funduszu Pracy pożyczka w kwocie 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw, która przy spełnieniu określonych warunków może być umorzona. Aby pomoc do przedsiębiorców trafiła jak najszybciej, nie czekając na uruchomienie funduszy, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak wypłaciła pożyczki na pierwsze złożone wnioski. Wg stanu na dzień 20 kwietnia 2020 r. udzielono 102 pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw.

W Powiatowym Urzędzie Pracy trwa także nabór wniosków na kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców tj. dofinansowanie Starosty Choszczeńskiego z Funduszu Pracy, przyznane na podstawie umowy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na pokrycie części kosztów jej wykonywania. Chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, a także dla organizacji pozarządowych w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia firmy przez osoby samozatrudnione. Takie wnioski właśnie wpłynęły do PUP w Choszcznie i poddane są analizie.

Na realizację czterech programów z tarczy antykryzysowej, która ma zapewnić płynność finansową oraz bezpieczeństwo pracowników, Samorząd Powiatowy w Choszcznie otrzymał blisko 4,4 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi na kolejny wniosek, w dniu 20 kwietnia 2020 r., Starosta Choszczeński otrzymał decyzję
o przyznaniu dodatkowej kwoty w wys. 1,3 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorstw. – Nie ukrywam, że żadne z tych narzędzi nie jest doskonałe. Moją rolą jako starosty i całego samorządu powiatu choszczeńskiego, jest dotarcie z informacją do każdego przedsiębiorcy na naszym terenie, aby miał szansę i wiedzę, aby z tego skorzystać – podkreśliła starosta.

Gdyby kwota okazała się za niska, samorząd powiatowy będzie mógł ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie i zgodnie z zapewnieniem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, wypłacanie przyznanych funduszy uruchomione zostanie następnego dnia po otrzymaniu przez samorząd pozytywnej decyzji.

Szczegółowe informacje o wszystkich narzędziach i formach pomocy, jakie oferuje tzw. tarcza antykryzysowa i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na uruchomionej stronie internetowej www.gov.pl/web/TarczaAntykryzysowa/ oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie w zakładce tarcza antykryzysowa.

Print Friendly, PDF & Email