Starostwo

Kierownictwo

  Wioletta Kaszak – Starosta e-mail: starosta@powiatchoszczno.pl   Paweł Szuber – Wicestarosta e-mail: wicestarosta@powiatchoszczno.pl Andrzej Konopelski – Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kozubski – Członek Zarządu Powiatu   Bogdan Kwiatkowski – Członek Zarządu Powiatu

Wydziały

Wydział Organizacyjny i Kadr Biuro Informatyzacji Urzędu Wydział Budżetowo-Finansowy Wydział Edukacji Wydział Budownictwa Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Geolog Powiatowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Pełnomocnik do ...