WAKACJE KREDYTOWE – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

21.04.2020 14:06

Wiele osób w związku z epidemią koronawirusa jest w trudnej sytuacji finansowej i korzysta z możliwości odroczenia spłaty rat kredytowych, czyli tzw. wakacje kredytowe. Odroczenie rat możliwe jest po podpisaniu przez konsumenta specjalnego aneksu.

KONSUMENCIE zanim zdecydujesz się odroczyć spłatę rat:

  1. Przeczytaj dokładnie aneks-masz prawo zapoznać się z jego treścią przed akceptacją.
  2. Zapoznaj się z harmonogramem spłaty kredytu i wysokością rat przewidzianych po ustaniu wakacji kredytowych.
  3. Przemyśl czy to rozwiązanie jest dla ciebie korzystne.
  4. Masz 14 dni na odstąpienie od zawartego aneksu dotyczącego umowy kredytowej. Nie musisz robić tego osobiście w placówce. Napisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wyślij je do banku.
  5. W przypadku wątpliwości lub podejrzenia naruszenia praw konsumentów można kontaktować się z infolinią konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16. O działaniach banków można zawiadamiać również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wysyłając zgłoszenie na monitoring@uokik.gov.pl

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Print Friendly, PDF & Email