Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Choszczeńskiego

24.06.2020 14:20

14 z 17 Radnych obecnych na dzisiejszej XIV Sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego opowiedziało się za udzieleniem absolutorium za 2019 r. dla Zarządu Powiatu Choszczeńskiego pod przewodnictwem Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak. Po przedstawieniu „Raportu o stanie powiatu za rok 2019” Radni udzielili również Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawiało w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu.
„Sesja absolutoryjna dla każdego Zarządu i każdego roku jest najważniejszą sesją. Wykonanie budżetu to nie tylko sumowanie działalności całego Zarządu, ale też pracy całego Starostwa, jego pracowników, wszystkich jednostek budżetowych funkcjonujących w powiecie oraz osób, które nimi zarządzają… a więc to jest nie tylko absolutorium dla Zarządu, ale też dla wszystkich pracowników… dziękuję wszystkim członkom Zarządu za bardzo aktywną pracę w roku 2019, za poświęcony czas, zaangażowanie i poczucie wspólnej realizacji wielu zadań, ma to dla mnie ogromne znaczenie i bardzo to doceniam. Dziękuję Radnym, za zrozumienie, przychylność, spokój i merytoryczną dyskusję…” podsumowała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak.

 

   

Print Friendly, PDF & Email