WSZYSTKIE SPRAWY ZAŁATWISZ W STAROSTWIE, CZYLI O FUNKCJONOWANIU URZĘDU W CZASIE EPIDEMII

23.04.2020 12:41

Starostwo  Powiatowe w Choszcznie załatwia wszystkie sprawy mieszkańców, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 do 15:30, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów  przez pracowników Starostwa we wszystkich jego komórkach organizacyjnych, w tym również w Kancelarii Ogólnej oraz w Sekretariacie.

Sprawy są załatwiane drogą pocztową, elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP)  lub telefonicznie. 

Szczegółowe zasady obsługi interesantów są ściśle określone  w uruchomionej zakładce na stronie http://www.powiatchoszczno.pl/– Organizacja pracy w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w okresie stanu epidemii. Znajdą tam Państwo aktualne numery telefonów oraz informacje jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

Print Friendly, PDF & Email