WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE BUDOWNICTWA

Mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, iż Wydział Budownictwa funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z interesantem. Wobec powyższego poniżej widnieje informacja w jaki sposób można załatwić poszczególne sprawy.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:

  • wydania pozwolenia na budowę,
  • wydania pozwolenia na rozbiórkę,
  • zmiany pozwolenia na budowę,
  • przeniesienia pozwolenia na budowę,
  • zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
  • zgłoszenia rozbiórki,
  • zgłoszenia z projektem,
  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Wzory wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać pod linkiem : https://spowchoszczno.bip.net.pl/?c=7  (po wybraniu odpowiedniej czynności z listy spraw). Po wypełnieniu i podpisaniu, należy wysłać wniosek wraz z załącznikami w formie skanów za pomocą poczty elektronicznej ( budownictwo@powiatchoszczno.pl  ) lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP adres skrzynki: /spowchoszczno/skrytka/.

W celu ułatwienia obsługi prosimy o podawanie we wnioskach numeru telefonu i adresu e-mail.

Skany dokumentów nie poświadczone podpisem kwalifikowanym lub tzw. profilem zaufanym będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. Na dostarczenie oryginałów dokumentów będą Państwo mieli 14 dni od dnia odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W międzyczasie organ przeanalizuje już złożoną dokumentację. Ten sposób postępowania przyśpieszy dalsze załatwienie sprawy.

Zachęcamy do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

Jak wysłać pismo ogólne do urzędu na ePUAP?

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/pl/strefa+klienta_pomoc/najczesciej+zadawane+pytania/jak+wyslac+pismo+ogolne+do+urzedu+na+epuap

Jak założyć konto na ePUAP?

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/ac65349b-5155-4813-bd94-d8439afa80ea/Zak%C5%82adanie+konta+podmiotu+i+dodawanie+us%C5%82ug_v3.pdf?MOD=AJPERES

Elektroniczne wersje dokumentów są równoważne papierowym, gdy poświadczamy je podpisem kwalifikowanym lub tzw. profilem zaufanym. W tym drugim przypadku można łatwo i zdalnie uzyskać taki profil/podpis uwiarygodniony poprzez własny (np. projektanta lub inwestora) rachunek bankowy.

Jeśli więc osoba składająca wniosek ma rachunek w banku, może nie wychodząc z domu taki profil uzyskać i podpisywać wiarygodnym podpisem elektronicznym składane przez Internet dokumenty.

Jak bezpiecznie dostarczyć wniosek osobiście?

W celu uniknięcia konieczności wezwania wnioskodawcy do dostarczenia oryginałów dokumentów w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu epidemii, wszystkie dokumenty można złożyć osobiście bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Starostwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do sanepidu) lub wysłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno.

Potwierdzenie złożenia dokumentów w takim przypadku nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez inwestora adres wraz z dodatkową informacją, do którego urzędnika sprawa trafiła, łącznie z podaniem numeru telefonu i adresem mailowym poczty elektronicznej.

Dlatego prosimy, aby do przekazanego kompletu dokumentów dołączyć adres e-mail do kontaktu.

Zaleca się aby projekty budowlane wysyłane były pocztą tradycyjną lub dostarczane do skrzynki podawczej umieszczonej w holu urzędu ul. Bolesława Chrobrego 27A w Choszcznie (wejście do Sanepidu).

Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Choszcznie tj. od godz. 730 do godz. 1530  pod nr tel. 95 765 11 40 lub 95 765 11 39.

 

Król Sebastian

Kierownik Wydziału Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Print Friendly, PDF & Email