WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się koronawirusa powodującego chorobę Covid-19 informuję, iż Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z interesantem. Wobec powyższego poniżej widnieje informacja w jaki sposób można załatwić poszczególne sprawy:

SPRZEDAŻ MAP ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

 • Należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny pod linkiem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=1555 (należy wybrać odpowiedni wniosek w zależności od zamawianych materiałów). Należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail na który zostanie przesłany dokument obliczenia opłaty oraz adresu do korespondencji na który zostaną wysłane przygotowane dokumenty;
 • Po dokonaniu opłaty wskazanej w przesłanym przez organ dokumencie niezbędne jest odesłanie dowodu opłaty za materiały na adres e-mail z którego został wysłany do Państwa dokument;
 • Należy własnoręcznie odebrać i pokwitować otrzymane dokumenty drogą pocztową.

SPORZĄDZENIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 • Należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny pod linkiem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=56. Należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail na który zostanie przesłany dokument obliczenia opłaty oraz adresu do korespondencji na który zostaną wysłane przygotowane dokumenty;
 • Po dokonaniu opłaty wskazanej w przesłanym przez organ dokumencie niezbędne jest odesłanie dowodu opłaty za materiały na adres e-mail z którego został wysłany do Państwa dokument;
 • Należy własnoręcznie odebrać i pokwitować otrzymane dokumenty drogą pocztową.

 

ZGŁOSZENIA PRAC GEODEZYJNYCH / KARTOGRAFICZNYCH

 • Zgłoszenia prac geodezyjnych / kartograficznych realizowane są poprzez portal  KERG.

Zasady rejestracji dostępne pod linkiem https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=8848,

 • Materiały do zgłoszeń udostępniane są wykonawcom prac poprzez portal i.KERG lub pocztą tradycyjną.

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU ZGŁASZANYCH PRAC GEODEZYJNYCH / KARTOGRAFICZNYCH + WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO

 • Należy przedłożyć zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych wraz z ze zbiorem nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych należących do zakresu baz danych oraz operatem technicznym lub wniosek
  o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego;
 • Należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail na który zostanie przesłany dokument obliczenia opłaty oraz adresu do korespondencji na który zostaną wysłane przygotowane dokumenty;
 • Po dokonaniu opłaty wskazanej w przesłanym przez organ dokumencie niezbędne jest odesłanie dowodu opłaty za materiały na adres e-mail z którego został wysłany do Państwa dokument;
 • Należy własnoręcznie odebrać i pokwitować otrzymane dokumenty drogą pocztową.

 

AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 • Zasady aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dostępne są pod linkiem https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=9452.
 • Należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji.

 

UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 • Zasady dostępne są pod linkiem https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=1554
 • Należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail na który zostanie przesłany dokument obliczenia opłaty oraz adresu do korespondencji na który zostaną wysłane przygotowane dokumenty;
 • Po dokonaniu opłaty wskazanej w przesłanym przez organ dokumencie niezbędne jest odesłanie dowodu opłaty za materiały na adres e-mail z którego został wysłany do Państwa dokument;
 • Należy własnoręcznie odebrać i pokwitować otrzymane dokumenty drogą pocztową.

 

 

Wnioski / dokumenty można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Starostwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do sanepidu),  wysłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP adres skrzynki:/spowchoszczno/skrytka/.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://spowchoszczno.bip.net.pl w Poradniku interesanta (jak to załatwić w urzędzie?) » Załatwianie spraw » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dokumenty będą wysyłane pocztą na adres wnioskodawcy.

Wszelkie zapytania w sprawie w/w lub innych spraw, które chcą Państwo załatwić
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru można wysyłać na adres geodezja@powiatchoszczno.pl. Informacje udzielane są również telefonicznie
(0-95) 765-70-14. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dorota Kądziołka

Kierownik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

 

Print Friendly, PDF & Email