WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOSZCZNIE

 

Mając na uwadze zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się koronawirusa powodującego chorobę Covid-19 informuję, iż Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa funkcjonuje bez możliwości bezpośredniego kontaktu z interesantem.

Wobec powyższego poniżej widnieje informacja w jaki sposób można załatwić poszczególne sprawy:

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  O DŁUGOŚCI DO 24 M

 • Należy przygotować wniosek o rejestrację dostępny pod linkem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14854. Wnioski do pobrania również w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Do wniosku o rejestrację jednostki należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty za rejestrację sprzętu oraz wydanie dokumentu rejestracyjnego, oraz niezbędne załączniki.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rejestrację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

REZERWACJA NUMERU REJESTRACYJNEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

 • Należy przygotować wniosek o rezerwację dostępny pod linkem:  https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14854. Wnioski do pobrania również w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Wniosek o przydzielenie i rezerwację numeru rejestracyjnego dotyczy jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego – również o rezerwację nazwy.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rezerwację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

ZMIANA DANYCH W REJESTRZE JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

 • Należy przygotować wniosek o zmianę danych w rejestrze dostępny pod linkem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14865. Wnioski do pobrania również  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Do wniosku o zmianę danych w rejestrze należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego, oraz niezbędne załączniki.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rejestrację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

WYDANIE WTÓRNIKA DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24 M

 • Należy przygotować wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego dostępny pod linkem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14867. Wnioski  do pobrania również w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Do wniosku o wydanie wtórnika należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty za jego wydanie, oraz niezbędne załączniki.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rejestrację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  O DŁUGOŚCI DO 24 M

 • Należy przygotować wniosek o wykreślenie z rejestru dostępny pod linkem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14869. Wnioski do pobrania również  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć niezbędne załączniki.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rejestrację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU/NABYCIU JACHTU LUB INNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ O DŁUGOŚCI DO 24 M

 • Należy przygotować wniosek o zbyciu/nabyciu jachtu lub innej jednostki pływającej dostępny pod linkem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=14870. Wnioski do pobrania również w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Bolesława Chrobrego 27.
 • Do wniosku o zbyciu/nabyciu należy dołączyć niezbędne załączniki.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu.
 • Dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-2000 Choszczno (kancelaria) bądź w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Wniosek o rejestrację może być złożony w formie elektronicznej poprzez Aplikację Konta Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl.

 

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

 • Należy przygotować komplet dokumentów (1 zdjęcie, protokół ze zdanego egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb z terenu powiatu choszczeńskiego), wraz z wnioskiem o wydanie karty wędkarskiej dostępnym pod linkiem https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=78. Wniosek do pobrania również w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu.
 • Dołączyć należy dowód opłaty za wydanie karty wędkarskiej – 10 zł na konto podane pod w/w linkiem;
 • dokumenty należy złożyć w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu), wysłać pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.
 • Wydana karta wędkarska odsyłana będzie pocztą tradycyjną.

 

UZYSKANIE KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

 • Należy przygotować komplet dokumentów (1 zdjęcie, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb) wraz z wnioskiem o wydanie karty łowiectwa podwodnego dostępnym pod linkiem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=79. Wniosek do pobrania również w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu).
 • Dołączyć należy dowód opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego – 10 zł na konto podane pod w/w linkiem.
 • dokumenty należy złożyć w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu), wysłać pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.
 • Wydana karta łowiectwa podwodnego odsyłana będzie pocztą tradycyjną.

 

UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ STAROSTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 R. O LASACH (DO NOTARIUSZA)

 • Należy przygotować wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach dostępny pod linkiem: https://spowchoszczno.bip.net.pl/?a=8859). Wniosek do pobrania również w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu). W przypadku wniosku składającego przez potencjalnego kupującego należy ta informacje zawrzeć we wniosku. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.
 • Dołączyć należy dowód opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia – 17 zł na konto podane pod w/w linkiem. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17 zł na konto podane pod w/w linkiem.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu i adresu e-mail. Przy chęci uzyskania skanu zaświadczenia należy taką informację zawrzeć we wniosku.
 • dokumenty należy złożyć w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu), wysłać pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.
 • Zaświadczenie odsyłane będzie pocztą tradycyjną, a w przypadku wskazania chęci uzyskania skanu zaświadczenia wysłane na e-mail Wnioskodawcy.

 

UZYSKIWANIE ZEZWOLEŃ, POZWOLEŃ, DECYZJI, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KOMPETENCJI STAROSTY I ZAKRESU WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

 • Dołączyć należy dowód opłaty skarbowej – kwota opłaty oraz konto, na które należy wpłacić należność podano pod w/w linkami. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17 zł na konto podane pod w/w linkami.
 • Preferowane jest podawanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu i adresu e-mail.
 • dokumenty należy złożyć w specjalnie przygotowanym na ten cel pojemniku umieszczonym w holu urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 (wejście do Sanepidu), wysłać pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.
 • Rozstrzygnięcie oraz korespondencja kierowana do stron odsyłane będą pocztą tradycyjną.

 

Wszelkie zapytania w sprawie w/w lub innych spraw, które chcą Państwo załatwić  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można wysyłać na adres ochrona@powiatchoszczno.pl lub uzyskać po nr telefonu: 95 765 85 11.

 

WAŻNE:

Zgodnie z art.15 zzs ust. 1 pkt. 10 oraz ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych bieg terminów                  w postępowaniu administracyjnym  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1, tj. na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Monika Szopińska

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa                         

i Leśnictwa Starostwo Powiatowe w Choszcznie

 

Print Friendly, PDF & Email