Wymarzone warsztaty Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

09.04.2019 09:20

Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie doczekał się wymarzonych warsztatów szkolnych. W miniony piątek odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu. Podczas spotkania podpisany został również List Intencyjny w sprawie utworzenia na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas HTEC.
Od maja 2018 r. Powiat Choszczeński rozpoczął realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie” z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów szkół do profilów zawodowych lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego prawie milion to wkład własny powiatu. W ramach projektu powstały nowoczesne i w pełni wyposażone pracownie edukacyjne dla 70 uczniów w zawodach: ślusarz, mechanik- monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Print Friendly, PDF & Email