Zakończenie kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

05.12.2019 08:16

W związku z upływem kadencji 2016-2019 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Choszcznie, Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński  oraz Paweł Szuber – Wicestarosta  podziękowali  członkiniom  rady za owocną współpracę, szereg konsultacji i uzgodnień w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Członkiniami rady były: Joanna Czechowicz – Przewodnicząca, Beata Barbara Kusal, Jolanta Kiłoczko, Maria Jędrzejczyk, Teresa Oliwa.

Print Friendly, PDF & Email