Zawieszenie ruchu granicznego

14.03.2020 17:17

UWAGA!!!
Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000043501.pdf

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.

Wykaz przejść, wraz z rodzajem ruchu granicznego dozwolonego przez te przejścia, stanowi załącznik numer 2 do tego rozporządzenia.

Print Friendly, PDF & Email