INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. I.J.Paderewskiego

04.04.2023 14:29

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Ofertę na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożyło Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. I.J.Paderewskiego

Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail promocja@powiatchoszczno.pl bądź drogą pocztową na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno

Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

 

Oferta [Plik PDF]

Print Friendly, PDF & Email