Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przyjął ostateczną wersję Raportu o Stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2019 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 wydłużono o 60 dni termin na złożenie przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego raportu
o stanie powiatu.    
Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Choszczeńskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Podczas sesji, która odbędzie się w miesiącu czerwcu radni będą rozpatrywać dokument, a cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
W sesji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Stosowny wniosek o udział w debacie został załączony do Biuletynu Informacji Publicznej.
Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Raport dostępny pod linkiem: 

Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2020

 

Raport – 2019 http://www.spow.choszczno.bip.net.pl/

 

Raport – 2018 http://www.spow.choszczno.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=14534&bar_id=9187

 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne pod linkiem:

 

Zgłoszenie

 

 

Print Friendly, PDF & Email