Nieodpłatna pomoc prawna

Powiat Choszczeński realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na mocy porozumienia z gminą Choszczno, usytuowany został w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, przy ul. Grunwaldzkiej 30. Pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata (poniedziałek, piątek) oraz radcę prawnego (wtorek-czwartek) w godzinach:

 • poniedziałek – 10:00-14:00;
 • wtorek-piątek- 14:00-18:00.

Obsługa drugiego, mobilnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzona została radcom prawnym i adwokatom Fundacji Togatus Pro Bono. Harmonogram pracy tego punktu:

 • poniedziałek, godz.15:00-19:00: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogardzka 12;
 • wtorek, godz.11:30-15:30: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11;
 • środa, godz.8:00-12:00: Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2;
 • czwartek, godz.12:00- 16:00: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7;
 • piątek, godz.13:00-17:00: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 27.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • kobietom w ciąży,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

BIULETYN nr 3 2018 choszczenski

BIULETYN nr 2 2018 choszczenski 

BIULETYN nr 1 2018 choszczenski 

Zmiana w dyżurach w miesiącu Sierpniu 2018 r.

Zmiana w dyżurach w miesiącu Listopadzie 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email